En | Ar

018YIRRL3

يوحنا : الإنجيل، الرسائل والرؤيا

يعتبر إنجيل يوحنا "الإنجيل الروحاني" بامتياز. ويطرح لذلك عدّة تساؤلات: ما ميزة هذا الإنجيل بالنسبة إلى الأناجيل الإزائيّة ؟ وما هي العناصر الأساسيّة التي تكوّن لاهوته ؟ ما هي صورة المسيح التي يبرزها ؟ وما هي الرموز الكامنة وراء تعليمه ؟ أخيراً ما هو موضع الرسال الثلاثة وسفر الرؤيا في المؤلّف اليوحناوي ؟


Temps présentiel : 17.5 heures


Charge de travail étudiant : 57.5 heures


Méthode(s) d'évaluation : Examen écrit, Travaux pratiques contrôlés


Référence :
– دوناسيان ملاّ، قراءات في إنجيل يوحنا، سلسلة دراسات في الكتاب المقدّس عدد 7، دار المشرق، 1993 - بولس الفغالي، إنجيل يوحنا، دراسات بيبليّة عدد 20، الرابطة الكتابيّة، 1992 - المدخل إلى الكتاب المقدس. الجزء 5، من بولس إلى يوحنا و سائر الرسل، الخوري بولس الفغالي، ‏بيروت : المكتبة البولسية‏، 1995 - رؤيا القديس يوحنا / نقله إلى العربية الأب بولس الفغالي، الطبعة الثالثة، ‏بيروت : دار المشرق‏، 1990.

Planification
JourPeriodeSalle
Mer 15/09/202118:00 - 19:15CSH-A-8-810
Mer 22/09/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 29/09/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 06/10/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 13/10/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 20/10/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 27/10/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 03/11/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 10/11/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 17/11/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 24/11/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 01/12/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 08/12/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 15/12/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Mer 22/12/202118:00 - 19:15CSH-A-8-805
Ce cours est proposé dans les diplômes suivants
 Diplôme universitaire CREDO : initiation à la foi chrétienne
Diplôme universitaire CREDO : initiation à la foi chrétienne
Licence en sciences religieuses - option : theologica
Licence en sciences religieuses - option : theologica
Licence universitaire en philosophie et civilisation arabes
Licence universitaire en philosophie et civilisation arabes
Licence en sciences religieuses
Licence en sciences religieuses